Prečo nefunguje politika

 

Od spoločenských zmien v roku 1989 ubehlo takmer 30 rokov, ale nádeje ľudí sa nesplnili. Realita  je taká, že nefunguje politika v takom význame, ako ľudia očakávajú. Za pravdu tomuto tvrdeniu dávajú dnešné dni, kedy na povrch vyplávali skutočnosti stvorené a živené netransparentnou politikou.

Prečo je tomu tak? Koľkokrát ľudia volia a vkladajú do nových a nových politických strán svoje nádeje, toľkokrát sa dožili len sklamania a frustácie. Prečo politika nespĺňa očakávania ľudí?  Čo treba zmeniť, o čo sa treba pokúsiť, aby nastala realita, ktorá stanoví taký politický systém, ktorý vytvorí podmienky pre rozvoj spoločnosti a dôstojný život všetkých ľudí, bez rozdielu sociálneho a ekonomického postavenia.

Pokúsim sa to vysvetliť na nasledovnom príklade:

Mnohí z nás si pamätajú na osemdesiate roky. Vtedy sa motory v autách nadstavovali pomocou skrutkovača a ucha. Každý priemerne zdatný človek dokázal pomocou týchto dvoch vecí nadstaviť motor tak, aby dobre pracoval. Technika sa od tých čias vyvinula do takej miery, že nadstavenie motora pomocou skrutkovača a ucha nie je možné . Na to dnes používame počítače a vyspelé technológie.

Od osemdesiatych rokov sa však nevyvíjala len technika áut, ale aj ľudská spoločnosť. Zmenil sa politický systém, vlastníctvo výrobných prostriedkov, sociálne a ekonomické rozvrstvenie obyvateľstva. Ďalej sa zmenila medzinárodná politická situácia, pomery medzi štátmi, ekológia a počasie. Ale v oblasti politických technológií sa nezmenilo nič. Stále používame skrutkovač a ucho. Podobne ako pri autách, aj v politickom živote musíme zmeniť nástroje a začať používať počítače. Do reálneho politického systému treba prakticky zaviesť nový systém a nástroje, ktoré budú vedieť reagovať  nielen na súčasné problémy ľudí a  spoločnosti , ale tiež vedieť pripraviť podmienky na riešenie životne dôležitých problémov, ktorým budeme čeliť v blízkej budúcnosti.

O týchto nástrojoch a metódach bude môj volebný program.