O futbale

 

 

Miesto športu v našej spoločnosti

Robím predsedu dolnokubínskeho futbalového oddielu. Už druhýkrát som zdvihol zo zeme zahodené kľúče, aby som pomohol futbalu v meste.

Futbal a šport vôbec, nie je len kopanie do lopty. Šport je neoddeliteľnou súčasťou kultúry nášho národa, ktorá sa vyvíjala stáročia už od jeho vzniku. Šport, spolu s inými parametrami národnej kultúry charakterizuje to, aký sme národ.

Športové kluby nezakladali ani politické strany, ani mocní. Za ich vznikom stál národ, jeho inteligencia, ktorá zakladala športové spolky a kluby už od nepamäti. Bez športu by sme, my Slováci, neboli tam, kde v súčasnosti sme. Význam športu sa bude v prítomnosti a budúcnosti zvyšovať.

Hovoria, že som sa do futbalu pustil, pre špekulatívne dôvody, presnejšie, lebo chcem kandidovať za primátora a v tomto smere  kalkulujem zisk. V skutočnosti som  potreboval nadviazať sociálne kontakty, ktoré som pred desiatimi rokmi stratil, čo mi v živote veľmi chýbalo. Súčasne som chcel pomôcť vo verejnoprospešnej a potrebnej činnosti.

Futbalový klub ako vzorka spoločnosti

Futbalový klub je malá vzorka celej mestskej spoločnosti. So všetkými spoločenskými vzťahmi medzi ľuďmi, ich správaním  a chovaním. Vo futbalovom klube som stretol mnoho úžasných ľudí o ktorých som predtým ani netušil, že existujú. Pracovitých, empatívnych, majúcich svoje sny, ktoré chcú preniesť do reality. Na druhej strane aj tu sa stretávam s takými vlastnosťami, akými sú tuposť, závisť, nenávisť a ľahkovážnosť. Mojou úlohou je skĺbiť ľudské povahy a spolu s reálnymi ekonomickými  a materiálnymi podmienkami realizovať futbal ako spoločenskú činnosť. Musím byť vždy nad vecou. Akceptovať konkrétnu bytosť, ktorá má na jednej strane nespochybniteľné prednosti, ale na druhej strane nechápe spoločenskú realitu a potrebu jej rešpektovania.  Klub je reálnou vzorkou toho, ako to funguje v meste, regióne a v štáte. Z tohto faktu sa učím a zbieram skúsenosti.

Miesto futbalu v živote športovca

Futbalistom dookola hovorím, aký je pre ich život futbal  a šport  všeobecne dôležitý. Vo všetkých smeroch formuje ich osobnosť. Futbal každému hráčovi vytvára jeho sociálny kontakt s okolitým svetom. Nachádza v ňom priateľov nadriadených, futbal každého hráča pripravuje na život. Chlapcom tiež hovorím, že futbalová škola je najlacnejšia škola, ktorú v živote absolvujú. V tejto škole si môžu zadarmo odskúšať prekonávanie ťažkostí, zvládanie problémov, môžu si bezplatne vyskúšať dosahovanie cieľov a tiež, aké to je, keď urobia chybu, či sa zmýlia. Keď z nich  budú otcovia, manželia, či pracovníci vo firmách, za každú chybu, omyl, či ľahkovážnosť budú platiť a ľahko sa môže stať, že cena bude niekedy veľmi, veľmi vysoká.

Miesto funkcionára v klube

 Funkcionár v úlohe trénera, manažéra, ale aj rodiča je súčasťou organizmu klubu. Ak nepracuje na svojom mieste v prospech klubu a neplní si úlohy na mieste v ktorom sa ocitol, potom to môže mať na klub fatálne dôsledky. Nepochopenie tejto zákonitosti je jeden z najväčších nedostatkov, ktoré v našom klube pociťujem.

Za svoje najväčšie poslanie považujem vytvorenie takej atmosféry, aby jednotlivé osoby, či už v úlohe trénera, rodiča, či hráča pochopili svoje miesto v organizme klubu a plnili si úlohy, ktoré z ich postavenia vyplývajú. U niektorých ľudí sa mi to darí, u niektorých menej a u ostatných vôbec. Je to nekonečný a nikdy sa nekončiaci boj, našťastie bez smrtiacich zbraní. Prekonávanie týchto prekážok je však presne to, čo robí život skutočným životom. Presne z tohto dôvodu ma práca v klube napĺňa.